Ừ Thì Thôi - Hương Khuya

"Ừ thì thôi ! Về lại đời tôi. Về tìm đôi chút, chút tim yêu nào chưa dành cho anh" diễn tả tâm trạng của nguời vợ ở lại Việt Nam,  sao bao nhiêu năm chờ đợi tin tức của chồng mình, nguời đã vuợt biển đi tìm tự do. Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vong. Anh phải bỏ đi, để em còn sống.Tiếng hát đầy cảm xúc của chị Hương Khuya sẽ đến với Vườn Hoa Việt 
hôm nay qua tác phẩm Ừ Thì Thôi, sáng tác của Thái Uy.

Comments

Popular posts from this blog

Lá Đổ Muôn Chiều

Cô Hàng Cà Phê

Gọi Người